Unikum login

Elever, lärare och vårdnadshavare kan logga in till vårt webbverktyg för samarbete kring lärandet i skolan genom att klicka på bilden nedan. unikum_logo

E-post (lärare)

Lärarna loggar in till sin mejl här: Gmail_Icon_large_verge_medium_portrait

Skolinspektionens tillsyn 2014

Skolinspektionens senaste tillsyn (VT 2014) av skolan renderade i ett beslut helt utan anmärkning.
Se beslutet i sin helhet på http://bit.ly/1wtseSs

Kontakta oss

info@axona.se Tel: 044-310023. Personalrum: 0738-522428. Sjukanmälan: 0733–879804.

Facebook