Om Axonaskolan

  • Vi är en fristående grundskola inom Thorengruppen. Skolan riktar sig till barn i åldrarna 6 – 16 år och vi driver även fritidshem för barn i åldrarna 6 – 12 år
  • Vi arbetar enligt svensk läroplan med dess kunskapsmål, men vill också stärka den praktiska och skapande förmågan och främja en god hälsa hos barnen.
  • Vi är ett alternativ för elever och och föräldrar som anser att utbildning och bestående kunskaper är viktigt
  • Vi är en skola med mycket hög behörighet och utbildad personal.
  • Skolinspektionens senaste tillsyn (2017)  av skolan renderade i ett beslut helt utan anmärkning.

Visa större karta