Föräldrarådet

Under det kommande läsåret kommer föräldrarådet att sammanträda nedanstående datum och tider.

VT 2016

  • Tisdagen 16/2 kl. 18.00 i huvudbyggnaden
  • Måndagen 16/5 kl 18.00 i huvudbyggnaden

Om du har en fråga som du vill ta upp på föräldrarådet, kan du antingen
anmäla detta till Christian, eller till respektive klassrepresentant.

Klass Ordinarie ledamot, Suppleant

Kommer att uppdateras inför läsåret 2016

Top