Fakta om friskolor

En fristående skola är en skola med enskild huvudman vanligen en stiftelse, ekonomisk eller ideell förening, aktiebolag eller handelsbolag. Axonaskolan drivs som ett aktiebolag. Utbildningen vid fristående skolor är kostnadsfri eftersom bidrag fås från barnets hemkommun. I bidraget ingår t ex inte skolskjutskostnader. Intagning till friskolor sker efter anmälningens inkommande, dvs poststämplingsdatum. Fristående skolor står under tillsyn av statens Skolverk och är skyldiga att delta i de nationella ämnesproven i svenska, engelska och matematik. Fristående skolor är också skyldiga att följa reglerna om tystnadsplikt.

Motivet till att friskolor skapas är att öka valfriheten för barn och föräldrar.

Läs mer om vad det innebär att välja skola på skolvalet.nu