Fritidshemmet

Fritidshemmet är för barn mellan 6-12 år.
Våra öppettider för läsåret 2018/2019 är 6.30-18.00 vid behov.
Telefonnummer: 0727 – 32 14 10

Ring gärna eller kom och besök oss!

Fritidshemmet följer skolans profil med mycket rörelse, lek och utevistelse. Vi jobbar med att skapa en trygg miljö för barnen genom gruppstärkande lekar och stor delaktighet bland barnen.

Vi är ofta ute på vår fina skolgård där det finns mycket utrymme till lek och spring.

Skolloven försöker vi göra så roliga och aktiva som möjligt så att barnen känner att de får ut något av loven. Vi gör utflykter och provar på en rad olika aktiviteter.

Dokument: Pedagogisk plan fritidshemmet

Dokument: Information och regler för fritidshemmet