Fritidshemmet

Fritidshemmet är för barn mellan 6-12 år.
Våra öppettider för läsåret 2016/2017 är 6.30-18.00 vid behov.
Telefonnummer: 0727 – 32 14 10

Ring gärna eller kom och besök oss!

Fritidshemmet följer skolans profil med mycket rörelse, lek och utevistelse. Vi jobbar med att skapa en trygg miljö för barnen genom gruppstärkande lekar och stor delaktighet bland barnen.

Vi är ofta ute på vår fina skolgård där det finns mycket utrymme till lek och spring.

Skolloven försöker vi göra så roliga och aktiva som möjligt så att barnen känner att de får ut något av loven. Vi gör utflykter och provar på en rad olika aktiviteter.

Vår pedagogiska plan

Regler för fritidshemmet

Blanketter finns här

Top