Elevhälsan

Skolsköterska

Skolsköterskan på Axonaskolan heter Birgitta Rausman
Mottagningstider återfinns på Unikum

Ni når mig på mail: birgitta@systerbirgitta.se
telefon: 070-7980150

Kurator

Katharina Lundquist

Telefon: 073-0442230Skolläkare

Tid för besök beställs via skolsköterskan.

Skolhälsovårdens mål är
· att följa elevernas utveckling
· att bevara och förbättra elevernas själsliga och kroppsliga hälsa
· att verka för sunda levnadsvanor
· att garantera elevernas rätt att kunna söka skolhälsovård
· att erbjuda enkla sjukvårdsinsatser

Hälsoundersökningar
Förskoleklass: Hälsobesök samt längd, vikt, syn-, hörselundersökning och hälsoenkät.

  • Årskurs 2: Hälsobesök samt längd och vikt.
  • Årskurs 4: Hälsobesök samt längd, vikt, ryggundersökning och hälsoenkät
  • Årskurs 8: Hälsobesök samt längd, vikt, ryggundersökning och hälsoenkät

Skolhälsovården har tystnadsplikt enligt Hälso- och sjukvårdslagen!

Vaccinationer

Vaccin           Barn födda före 2002            Barn födda 2002 eller senare

Stelkramp
Difteri                            Årskurs 4                                              Årskurs 8
Kikhosta

Mässling
Påssjuka                      Årskurs 6                                                Årskurs 2

Röda hund

HPV                             Årskurs 5 (flickor)