Dokument

Ansökan till Axonaskolan. Se ansökningssidan här

Besvärshänvisning. Överklagan av beslut (pdf)

Elevakt (länk) Ny elevakt lämnas in i samband med varje läsårsstart. Lämna alltid in en ny elevakt när något ändrats, t.ex kontaktuppgifter, sjukdomstillstånd, mediciner etc. Genom att samla elevakten digitalt säkerställer vi att informationen alltid finns tillgänglig när den behövs och att inga onödiga kopior förekommer. (GDPR)

Handlingsplaner. Här hittar ni alla skolans handlingsplaner i ett dokument [under uppdatering 20210914]

Hemsidan. Om ni inte vill att ert barn skall finnas med på vår hemsida, laddar ni ner denna blankett, fyller i den och skickar den till skolan (pdf)

Ledighetsansökan (elev) (pdf)

Likabehandlingsplan (reviderad 2015-10-26) (pdf)

Olycksfallsförsäkring försäkringsbesked, villkor (länk)

Ordningsregler (reviderad 2021-09-02) (pdf)

Plan mot kränkande behandling (reviderad 2017-09-04) (pdf)

Hjälp oss att bli bättre! (pdf)

Avsluta skolplacering på Axonaskolan (pdf)

Fritidshem:

Inkomstuppgift för fritidshemsavgift (pdf)

Information och regler för fritidshemmet (pdf)

Pedagogisk plan (pdf)

Uppsägning av plats på fritidshem (pdf)