Dokument

Ansökan till skolan. Se ansökningssidan här

Besvärshänvisning. Överklagan av beslut. (pdf)

Elevakt. (pdf) Lämna alltid in en ny elevakt när något ändrats, t.ex kontaktuppgifter, sjukdomstillstånd, mediciner etc. Elevakten fylls i digitalt i Adobe Acrobat. Det går inte att fylla i den direkt i webbläsaren. Spara och e-posta sedan den ifyllda pdf-filen till klassföreståndare. E-postadresser finns under personalgalleriet samt på Unikum.

Handlingsplaner. Här hittar ni alla skolans handlingsplaner i ett dokument. (pdf)

Hemsidan. Om ni inte vill att ert barn skall finnas med på vår hemsida, laddar ni ner denna blankett, fyller i den och skickar den till skolan. (pdf)

Ledighetsansökan. (elev) (pdf)

Ledighetsansökan/tjänstledighet. (personal) (pdf)

Likabehandlingsplan (reviderad 2015-10-26) (pdf)

Olycksfallsförsäkring försäkringsbesked, villkor (länk)

Ordningsregler (reviderad 2015-10-26) (pdf)

Plan mot kränkande behandling (reviderad 2017-09-04) (pdf)

Rutiner för klagomålshantering. (pdf)

Fritidshem:

Inkomstuppgift för fritidshemsavgift (pdf)

Information och regler för fritidshemmet (pdf)

Pedagogisk plan (pdf)

Uppsägning av plats på fritidshem (pdf)

Top