Ansökan

Gäller ansökan någon annan årskurs än framtida förskoleklasser?
– Vänligen kontakta rektor Christian först på 0709-466 499

Nästa ansökningsperiod för intag av nya elever är till höstterminen 2021.

När Du som vårdnadshavare ansöker om plats måste även Axonaskolans ordningsregler, likabehandlingsplan och fritidsregler vid ansökan till fritidshemmet godkännas.
Ordningsreglerna läser du här
Likabehandlingsplanen läser du här
Regler för fritidshemmet läser du här

Ansökningsblanketten finns här